1-oji savaitė

Pėdos į save ir kumščių suspaudimas00:49
Išstūmimas po vieną koją00:40
Viena koja spaudžiam, kitą nuleidžiam nuo kamuolio00:49
Kamuolio traukimas abiejomis kojomis
Spaudimas ir traukimas vienu metu01:43
Kelio tiesimas atsigulus ant nugaros01:01
Kvadrato braižymas su koja gulint ant nugaros01:22
Dubens kėlimas00:56
Šlaunies užpakalinės dalies raumenų tempimas. Hamstringų tempimas02:50

2-oji savaitė

3-čioji savaitė

Pėdos į vidų ir į išorę
No Attachment Found
No Attachment Found